seminariumkariery.pl

Portal o zapobieganiu i leczeniu raka

Powstawanie raka jest często trudne do przewidzenia, jednak istnieją różnorakie wykazane w badaniach czynniki ryzyka, dlatego też każdy, kto chce zachować zdrowie, może mieć korzyść z zapoznania się z artykułami o profilaktyce w portalu Zwrotnik Raka. Jako przykład nowotworu, w którego przypadku znaczący wpływ na rozwój może mieć tryb życia, wymienia się choćby raka wątroby, którego przyczyny opisane są szerzej na stronie: http://www.zwrotnikraka.pl/rak-watroby-watrobowokomorkowy-przyczyny-diagnostyka-leczenie/.


Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Piękna 68
00-672 Warszawa